Burendag 26 mei
2023.

De ‘Europese Dag van de Buren’ (European Neighbours’ Day) wordt in 2023 op de georganiseerd op vrijdag 26 mei 2023.

Burendag 26 mei 2023.

De ‘Europese Dag van de Buren‘ (European Neighbours’ Day) wordt meestal op de laatste vrijdag in mei georganiseerd. Burendag en buurfeesten worden gehouden voor de gezelligheid en ter versterking van de sociale banden en wederzijds begrip. Extra aandacht is er voor het tegengaan van het groeiend individualisme en de toenemende eenzaamheid.

Burendag 26 mei 2023
Burendag 26 mei 2023

Europese Dag van de Buren.

In Europa kennen we de Europese Dag van de Buren. We organiseren deze dag vaak op de laatste vrijdag in mei. Buurtfeesten hebben een belangrijke functie in de samenleving. Door de steeds groter wordende kloof tussen mensen, is dit een dag die een krachtige impact kan hebben. De eenzaamheid groeit onder ouderen en de jeugd zit te veel tijd op schermen te kijken.

Er bestaat onbegrip over cultuurverschillen. Een buurtfeest is sociaal gezien een kans om elkaar te leren begrijpen. een grotere verdraagzaamheid creëren in de samenleving is een doel.

De kloof tussen jong en oud zal verminderen. Ze kunnen elkaar beter begrijpen. Ouderen zullen misschien minder angstig kijken naar de jeugd die zich anders kleedt of gedraagt. Cultuurverschillen in onze samenleving zijn een uitdaging. Het is een kans om de horizon van iedereen te verbreden. Buurtfeesten of andere activiteiten hebben een brede sociale functie. Feesten worden niet alleen gehouden voor de gezelligheid maar hebben ook een andere reden. De verbreding van begrip voor elkaar en de versterking van de sociale banden is een doel. Het is een goede oplossing om het groeiende individualisme tegen te gaan. Samen bereik je veel meer dan alleen.

Burendag 26 mei 2023.