Processie ‘Brugse Belofte.’

Processie ‘Brugse Belofte.’ gaat door iedere 15 augustus van 09.30 uur tot 12.30 uur in het centrum van Brugge.

Geschiedenis 1304.

In de vroege ochtend de Brugse Belofte door de straten van Brugge. Deze processie herinnert aan een belofte die de Brugse vrouwen of krijgers deden tijdens de slag bij Pevelenberg op 18 augustus 1304. (Nu Frankrijk).

Deze veldslag kaderde in de Vlaamse-Franse strijd einde van de dertiende eeuw – begin veertiende eeuw. Het was een strijd voor vrijheid en gelijkheid. Wanneer de Vlaamse krijgers heelhuids zouden terugkeren, werd beloofd om een bijenwassen kaars van 36 pond te offeren aan O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie.

Gravin van Guardiagrele, vrouw van de Vlaamse graaf Filips van Tiëdi, overhandigde plechtig de beloftekaars. Dit gebeurde in aanwezigheid van het Brugse Stadsbestuur en de confréries van Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens en Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Potterie.

Dankzij de Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens houdt deze belofte stand.

Men sticht te Brugge tevens de Kapel van de Blindekens.

Sedert 1304 wordt deze belofte volbracht en trekken jaarlijks in processie een groep bedevaarders van de kapel van O.-L.-Vrouw-van-Blindekens naar die van de Potterie, van westelijk naar oostelijk Brugge.

Processie 'Brugse Belofte.'
Processie 'Brugse Belofte.'

Naar het schijnt is het de oudste Europese belofte die nog in ere wordt gehouden.

Processie ‘Brugse Belofte’

1.Opening stoet.

Vier Brugse stadruiters die gekleed zijn in de kleuren van Brugge: lazuur (Blauw), keel (rood) en zilver (wit). Op hun borst prijkt het wapen van de stad Brugge.

Processie 'Brugse Belofte.'

2. Aankondiging.

2.1 Personen dragen een aankondigingsplakkaat met de ‘Brugse Belofte’ en het jaartal ‘1304’.

Processie 'Brugse Belofte.'
Processie 'Brugse Belofte.'

2.2 Vlag van de gilde van de Blindekens.

Processie 'Brugse Belofte.'

2.3 De groep speellieden bestaande uit trommelaars en klaroenblazers.

Processie 'Brugse Belofte.'

2.4 De stadsomroeper, gekleed in de Brugse kleuren met op zijn hoofd een kaproen, kondigt luidkeels de processie aan.

Processie 'Brugse Belofte.'

3. Broederschap.

3.1 Enkele mannen dragen trots het confrériegonfalon met de voorstelling van het beeld van O.-L.-Vrouw-van-Blindekens.

Processie 'Brugse Belofte.'

3.2 Elf vooraanstaande heren vormen het broederschap van O.-L.-Vrouw-van-Blindekens. Hun blauwe toga verwijst naar Maria.

het broederschap van O.-L.-Vrouw-van-Blindekens

4. Krijgslieden.

4.1 De nog bestaande Brugse gilde van de kruisboogschutters van Sint-Joris vocht destijds mee in de veldslag van Pevelenberg.

Brugse gilde  van de kruisboogschutters van Sint-Joris

4.2 Op de Fransen maakten de Ieperlingen tijdens de veldslag een springale buit. Dit is een grote boog. De heraldische kleuren verwijzen naar Ieper.

springale buit.
springale buit.

4.3 Twee ruiters met schildragers symboliseren Vlaanderen en Brugge.

Processie 'Brugse Belofte.'

5. Bedevaarders uit te Middeleeuwen.

5.1 Enkele vrouwen torsen het miraculeuze laat-middeleeuwse beeld van O.-L.-Vrouw-van Blindekens. Enige bedelaars wijzen erop dat de devotie ervoor eeuwenoud is.

middeleeuwse beeld van O.-L.-Vrouw-van Blindekens.
middeleeuwse beeld van O.-L.-Vrouw-van Blindekens.

5.2 Onder een baldakijn de waarnemende gravin van Vlaanderen, mevrouw Filippa van Milly, gravin van Guardiagrele.

gravin van Vlaanderen, mevrouw Filippa van Milly, gravin van Guardiagrele.

6. Geestelijkheid, overheid en bidden volk.

6.1 Devotie tot Maria.

Mariabeeld

6.2 Twaalf maagdekens in mariale kleuren dragen de met bloemen en linten opgesmukte beloftekaars. Straks wordt die tijdens een gebedsdienst aan O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie geofferd.

De beloftekaars.

6.3 De beloftekaars wordt gevolgd door de geestelijkheid, en burgerlijke overheid. Iedereen mag vervolgens biddend mee opstappen.

Priesters
Stadsbestuur.

7.Praalwagen.

De processessie wordt afgesloten met een praalwagen waarop Robrecht van Bethune, graaf van Vlaanderen, de kapel van O.-L.-Vrouw-van-Blindekens sticht.

Het monumentale schip, dat binnen lijkt te varen herinnert aan een miraculeus voorval tijdens de hongersnood in 1588. Door de grote devotie tot Maria bracht een schip met de H. Michael als kapitein, namelijk onverwacht zakken graan mee. Soldaten in Vlaamse kleuren dragen een goedendag, een typisch wapen uit de Vlaamse-Franse strijd.

Processie 'Brugse Belofte.'
Processie 'Brugse Belofte.'

Parcour.

Processie ‘Brugse Belofte.’ is een optocht in Brugge.

Het is een optocht die een 36 pond zware kaars van de kapel van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel via de oudste Brugse stadsdelen naar de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potteriekerk brengt. In 1304 beloofden de vrouwen van de Brugse ambachtslui dat zij jaarlijks een kaars zouden offeren op voorwaarde dat hun zonen en echtgenoten heelhuids van de slag bij Pevelenberg zouden terugkeren. Twaalf meisjes brengen de kaars naar de kerk. Zij komen via achtereenvolgens langs de Sint-Salvatorskathedraal, de Steenstraat, de Markt, de Vlamingstraat, de Academiestraat, de Spiegelrei naar de Potterierei. De processie bewijst dat de Bruggelingen overtuigd waren dat ze een overwinning op het Franse leger hadden behaald.

Expo

Een tentoonstelling Brugse Belofte gaat door tussen 31 juli 2023 tot en met 26 augustus 2023 tijdens de openingsuren van de hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3 – Brugge Centrum.

Deze expo bestaat uit allerlei boeiende boeken, prachtige affiches en tot de verbeelding sprekende foto’s.