Laadpunten voertuigen in Brugge. 2024.

Laadpunten. Brugge telt bijna duizend laadpunten.

Laadpunten voertuigen.

Brugge telt bijna duizend laadpunten voor voertuigen!

Laadpunten in Brugge.

In Brugge stijgt het aantal laadpunten voor elektrische voertuigen razendsnel. Vandaag telt onze stad er bijna duizend. In 2023 alleen al gaf het stadsbestuur goedkeuring om 236 extra laadpunten te installeren. Daarvan zijn er al 142 in werking. Zodra de overige operationeel zijn , zal het Brugse netwerk uit bijna duizend (semi)-publiek laadpunten bestaan.

Laadpunten in Brugge.

De meeste van de laadpunten komen op nieuwe locaties, vaak op vraag van de Bruggelingen met een elektrisch voertuig. Aan bijna elk bestaand laadstation wordt een extra paal gekoppeld. Zo moeten gebruikers niet rondrijden op zoek naar een vrij laadpunt.

Als je de batterij van de wagen niet kunt laden op eigen terrein, kun je via de website een laadpunt in de buurt aanvragen.

Publiek laadpunt voertuigen aanvragen als particulier.

Je kunt ook een publieke laadpaal aanvragen in de buurt van jouw woning als je voldoet aan bepaalde voorwaarden:

 • Je bezit een volledig elektrische wagen of je hebt er een besteld. Hybride wagens komen niet in aanmerking.
 • Je beschikt niet over een eigen garage of oprit.
 • Je woont op meer dan 250 meter van reeds bestaande (semi-)publieke laadpunten.

Sinds juli 2022 kun je een publieke laadpaal aanvragen via het digitaal loket van het Departement Mobiliteit en Openbare werken.

Laden over de stoep.

Stad Brugge verleent eigenaars van elektrische of hybride wagens zonder oprit of garage tijdelijk toestemming om hun wagen op te laden op het openbaar domein met eigen stroom. Van zodra Brugge voldoet aan de Vlaamse norm aan publieke laadpalen, zal het laden over de stoep niet meer toegelaten worden.

Het laden vanuit de eigen woning, waarbij een kabel over het voetpad gelegd wordt, doe je steeds voor eigen rekening en op eigen risico. Je bent als eigenaar aansprakelijk bent voor alle schade aan derden die daaruit zou kunnen ontstaan. Belangrijke voorwaarde is bovendien het plaatsen van een degelijke en voldoende zware laadmat over de kabel en het naleven van volgende richtlijnen:

 • Een laadpunt moet worden geïnstalleerd op eigen terrein (lees hierboven meer over de vergunningsplicht).
 • het laden kan niet plaatsvinden op locaties waar laden en lossen of parkeren verboden is.
 • tijdens het laden dient rekening gehouden te worden met de buren.
 • de elektrische kabel moet in goede staat zijn.
 • Je kan geen openbare parkeerplaats claimen.
 • de openbare parkeerplaats moet direct grenzen aan het trottoir aan de kant van de woning. Je mag de kabel niet over de rijbaan leggen.
 • de kabel mag maximaal tien meter over het trottoir liggen. Dit is de afstand vanaf de grens van het eigen terrein tot aan de wagen;
 • Je legt de kabel voor zover mogelijk langs het trottoir.
 • De kabel wordt afgedekt met een degelijke kabelmat. Dit om te vermijden dat andere gebruikers van het trottoir geen hinder van de kabel ondervinden. en er niet over kunnen struikelen. De kabelmat moet zo zwaar zijn dat hij niet door de minste windstoot wegwaait of opkrult;
 • Je moet de kabel en de kabelmat onmiddellijk verwijderd, na het laden.