Processie Brugse Belofte.
2023.

Processie Brugse Belofte gaat door op dinsdag 15 augustus van 09.30 uur tot 12.30 uur in het centrum van Brugge.

Processie Brugse Belofte gaat door op dinsdag 15 augustus van 09.30 uur tot 12.30 uur in het centrum van Brugge.

Geschiedenis.

Sinds 1304 offeren de Bruggelingen jaarlijks een beloftekaars van 36 ponden wordt aan Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Potterie.

Deze belofte werd uitgesproken tijdens de slag van Pevelenberg op 18 augustus 1304.

Het was een veldslag tussen Vlamingen en Fransen.

De Brugse families, die deelnamen aan die strijd, beloofden jaarlijks een kaars te offeren, op voorwaarde dat ze behouden thuiskwamen van de strijd.

Gravin van Guardiagrele, vrouw van de Vlaamse graaf Filips van Tiëdi, overhandigde plechtig de beloftekaars in aanwezigheid van het Brugse Stadsbestuur en de confréries van Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens en Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Potterie.

Dankzij de Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens houdt deze belofte stand.

Men sticht te Brugge tevens de Kapel van de Blindekens.

Jaarlijks trekt op 15 augustus De Brugse Belofte van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens naar de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Potterie. Men draagt een kaars mee in een sobere processie. De kaars wordt, na de processie, aangestoken in de Potteriekerk

Nog steeds trekken zowat 350 pelgrims jaarlijks op 15 augustus door de straten van Brugge om deze eeuwenoude belofte te volbrengen. Zo’n 250 pelgrims dragen in die processie middeleeuwse kledij; Ruiters, speellieden en wagen ondersteunen deze religieuze optocht. Dit gebeurt in aanwezigheid van de Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens. Centraal dragen twaalf ‘maagdekens’ de beloftekaars.

PROCESSIE BRUGSE BELOFTE 15 AUGUTUS 2023 VAN 09.30 UUR TOT 12.30 UUR

Parcour.

Het is een optocht die een 36 pond zware kaars van de kapel van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel via de oudste Brugse stadsdelen naar de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potteriekerk brengt. In 1304 beloofden de vrouwen van de Brugse ambachtslui dat zij jaarlijks een kaars zouden offeren op voorwaarde dat hun zonen en echtgenoten heelhuids van de slag bij Pevelenberg zouden terugkeren. Twaalf meisjes brengen de kaars naar de kerk en komen achtereenvolgens langs de Sint-Salvatorskathedraal, de Steenstraat, de Markt, de Vlamingstraat, de Academiestraat, de Spiegelrei naar de Potterierei. De processie bewijst dat de Bruggelingen overtuigd waren dat ze een overwinning op het Franse leger hadden behaald.