Processie Brugse Belofte.
2024.

Processie Brugse Belofte gaat door op dinsdag 15 augustus 2024 van 09.30 uur tot 12.30 uur in het centrum van Brugge.

Processie Brugse Belofte gaat door op donderdag 15 augustus 2024 van 09.30 uur tot 12.30 uur. De processie gaat door in het centrum van Brugge.

Geschiedenis.

Sinds 1304 offeren de Bruggelingen jaarlijks een beloftekaars van 36 ponden wordt aan Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Potterie.

Deze belofte werd uitgesproken tijdens de slag van Pevelenberg op 18 augustus 1304.

Het was een veldslag tussen Vlamingen en Fransen.

De Brugse families, die deelnamen aan die strijd, beloofden jaarlijks een kaars te offeren. De voorwaarde was dat hun familieleden, die deelnamen, behouden thuiskwamen van de strijd.

Gravin van Guardiagrele overhandigde plechtig de beloftekaars in aanwezigheid van het Brugse Stadsbestuur. Zij was de vrouw van de Vlaamse graaf Filips Van Tiëdi. De confréries van Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens waren aanwezig. Ook aanwezig was Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Potterie.

Dankzij de Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens houdt deze belofte stand.

De Kapel van de Blindekens wordt te Brugge gesticht.

Jaarlijks trekt op 15 augustus De Brugse Belofte van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens naar de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Potterie. Men draagt een kaars mee in een sobere processie. De kaars wordt, na de processie, aangestoken in de Potteriekerk.

Nog steeds trekken zowat 350 pelgrims jaarlijks op 15 augustus door de straten van Brugge. Deze pelgrims proberen om deze eeuwenoude belofte te volbrengen. Zo’n 250 pelgrims dragen in die processie middeleeuwse kledij. Ruiters, speellieden en wagen ondersteunen deze religieuze optocht. Dit gebeurt in aanwezigheid van de Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens. Centraal dragen twaalf ‘maagdekens’ de beloftekaars.

PROCESSIE BRUGSE BELOFTE 15 AUGUTUS 2024 VAN 09.30 UUR TOT 12.30 UUR

Parcour.

Het is een optocht die een 36 pond zware kaars van de kapel van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel. Via de oudste Brugse stadsdelen gaat de processie naar de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potteriekerk.

In 1304 beloofden de vrouwen van de Brugse ambachtslui dat zij jaarlijks een kaars zouden offeren. De voorwaarde was dat hun zonen en echtgenoten heelhuids van de slag bij Pevelenberg zouden terugkeren. Twaalf meisjes brengen de kaars naar de kerk. Via de Sint-Salvatorskathedraal, de Steenstraat, de Markt, de Vlamingstraat, de Academiestraat, de Spiegelrei  gaan ze naar de Potterierei.

De processie bewijst dat de Bruggelingen overtuigd waren dat ze een overwinning op het Franse leger hadden behaald.

Programma.

Woensdag 14 augustus 2024
van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Misviering Brugse BelofteKapel Onze-Lieve-Vrouw-Van-Blindekens
Kreupelenstraat
Brugge Centrum
Donderdag 15 augustus 2024
van 09.00 uur tot 9.45 uur.
Misviering Brugse BelofteSint-Salvatorkathedraal Steenstraat
Brugge Centrum
Donderdag 15 augustus 2024
van 09.30 uur tot 12.30 uur.
Processie Brugse BelofteBrugge Centrum
Donderdag 15 augustus 2024
10.30 uur tot 11.00 uur.
Overhandiging Kaars Brugse BelofteKapel Onze-Lieve Vrouw van de Potterie, Potterielei 79
Brugge Centrum