Ratten gesignaleerd in de Walraetstraat.

Ratten gesignaleerd in de Walraetstraat. Melding maken aan het buurtcomité.

Ratten gesignaleerd in de Walraetstraat.

Ratten bestrijden.

Op het Brugs grondgebied bestrijden Stad Brugge en de Oostkustpolder ratten die leven op openbaar domein en langs waterlopen.

Eén van de diensten, hieronder verder vermeld, zal de ratten bestrijden.

Het is afhankelijk van het soort rat of de plaats waar ze leven.

 • bestrijding ratten in de binnenstad: Openbaar Domein 
 • bestrijding ratten (muskusratten) in grachten en beken in de deelgemeenten Sint-Andries, Sint-Michiels, Assebroek, Sint –Kruis, Sint –Pieters, Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge: Openbaar Domein
 • bestrijding ratten langs waterlopen in de deelgemeenten Sint-Jozef, Dudzele en Koolkerke: Oostkustpolder, Arendstraat 34, 8000 Brugge, 050 33 32 71.

Ratten gesignaleerd in de Walraetstraat.

Bij het buurtcomite Walraetstraat is sedert eind mei 2024 twee maal melding gemaakt van het aantreffen van dode ratten in de straat. Een eerste dode rat terug gevonden, onder een motorkap van een voertuig, bij één van de bewoners, uit onze straat. Een tweede rat lag dood in de greppel op straat.

Mochten er nog ratten (levend of dood) worden opgemerkt, gelieve hiervan melding te willen maken aan het buurtcomité.

Door informatie te verzamelen en alle info te centraliseren kan het buurtcomité de nodige stappen naar de diensten van het stadsbestuur om zonodig tussen te komen en verdere maatregelen te treffen.

Ratten gesignaleerd in de Walraetstraat
Afbeelding van een rat.

Soorten ratten?

MuskusratBruine rat
kop-romplengte tussen 25 en 40 cmkop-romplengte tussen 21 en 29 cm, 
zijdelings afgeplatte staart met een lengte van 19 tot 28 centimeterbijna kale staart met een lengte van 15 tot 20 cm 
een muskusrat kan 1700 g wegen en is veel groter dan de bruine rat gewicht tussen 150 tot 520 gram
grijsbruine vacht, aan buikzijde lichter van kleur
We hebben tot op heden in de Walraetstraat enkel bruine ratten aangetroffen.

Preventieve maatregelen.

 • Beperk het voeren van granen aan kippen, eenden, volièrevogels enz. tot de hoeveelheid die de dieren in 1 dag eten.
 • Gooi geen gekookte etensresten op de composthoop.
 • Composteer in een vat, omdat de ratten dan niet tot het voedsel worden aangetrokken.
 • Composteer dus niet op een losse hoop.

Bestrijding.

 • Op privédomein.
 • Lees de gebruiksaanwijzing van rattenvergif.
 • Het vergif afschermen is veiliger.
 • Leg het vergif op een plaats waar huisdieren of kinderen zeker niet bij kunnen.