Steenbruggebrug.
2014-2024.

De Steenbrugge-brug en haar omgeving vormen een grote uitdaging voor de mobiliteit in de zuidelijke rand van Brugge.
De huidige steenbrugge brug.
Steenbruggebrug in zijn huidige vorm.

De Steenbrugge brug en haar omgeving vormen een grote uitdaging voor de mobiliteit in de zuidelijke rand van Brugge. Daarom richten we Steenbrugge opnieuw in met:

  • Een vaste, hoge brug voor alle wegverkeer: zo kunnen het wegverkeer en de scheepvaart elkaar makkelijk kruisen i.p.v. afzonderlijk te passeren. Vaarwel lange wachttijden voor autobestuurders, lijnbussen, fietsers en voetgangers!
  • Een nieuwe, autovrije fietsbrug: de brug zal vlak en beweegbaar zijn, zodat fietsers en voetgangers zonder puffen kunnen oversteken en de brug omhoog kan voor de scheepvaart.
  • Een flauwere en daardoor veiligere kanaalbocht: de huidige S-bocht is te krap en vergt een moeilijk manoeuvre van de schippers. Door de bocht rechter te trekken, vaart het daar sneller en veiliger.

Ook zal de beleving van het kanaalzicht aan Steenbrugge versterkt worden. De wegbrug krijgt een slank wegdek en open aanloophellingen aangemeten, wat de omgeving licht en ruimtelijk doet aanvoelen. Dat schept kansen voor de invulling van de zone rondom de brug.

De vaste, hoge brug voor het wegverkeer komt op ongeveer dezelfde plaats als de huidige Steenbruggebrug. Even verderop, ter hoogte van de rotonde aan de Baron Ruzettelaan en de Meulestee, komt de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Het kanaal schuift op in de richting van de Baron Ruzettelaan.

De nieuwe steenbrugge brug.
Steenbruggebrug mogelijk in 2024.

Het ontwerp is klaar.

Het ontwerp van de vernieuwde “Steenbrugge brug” omgeving is klaar. Bekijk het ontwerp door te klikken op de knop rechts.

Hoe gaat het verder.

Midden 20212022-2023Vanaf tweede helft 2023Ten vroegste vanaf tweede helft 2024
Definitief ontwerpAanvraag
Omgevings-
vergunning
+ aannemer aanstellen
Start werken Onderbreking N50

Uitnodiging infomarkt steenbrugge brug.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek bent u welkom om vragen te stellen en het info materiaal in te kijken

Woensdag 25 januari 2023

tussen 14.00 uur en 20.00 uur.

Parochiaal Centrum Steenbrugge.

Baron Ruzettelaan 296

8310 Assebroek.

Nieuw openbaar Onderzoek -03-05-2023.

De Vlaamse Waterweg nv diende een wijzigingsverzoek in i.f.v. enkele wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp.

Wijzigingen

  • Aanpassingen aan het kruispuntenontwerp van de beide kruispunten en het buffer- en infiltratieverhaal.
  • Zo wordt er een bijkomend buffer- en infiltratiebekken voorzien op de hoek van de Sint-Michielsestraat met de Gaston Roelandtsstraat.
  • Ook worden enkele aanpassingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de negatieve adviezen en bepaalde bezwaren uit het eerste openbaar onderzoek.

Hierdoor loopt een nieuw openbaar onderzoek van 28 april 2023 t.e.m. 27 mei 2023. Je kan de plannen en de documenten van de omgevingsvergunningsaanvraag en het wijzigingsverzoek tijdens het openbaar onderzoek digitaal raadplegen op het omgevingsloket en de plannen tijdens de openingsuren ook inkijken in het Huis van de Bruggeling.

Voorlopig heeft dit nieuw openbaar onderzoek geen impact op de timing. De Vlaamse Waterweg nv voorziet de start van de eerste werken op het terrein midden 2023. Dit gaat over werken zonder (grote) impact op de doorstroming van de N50.