Wandeling Assebroekse Meersen.
2019.

De Assebroekse Meersen is een natuurgebied in de Belgische stad Brugge ten zuiden van de wijk Ver-Assebroek. Het 420 ha grote gebied wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Wandeling Assebroekse Meersen.

Wandeling Assebroekse Meersen.

De Assebroekse Meersen is een natuurgebied in de Belgische stad Brugge ten zuiden van de wijk Ver-Assebroek. Het 420 ha grote gebied wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

De Meersen vormen een geheel van laaggelegen vochtige weiden en hooilanden, omringd door rijen knotwilgen en populieren.

Beschrijving van de wandeling.

Wandeling Assebroekse Meersen.
Start van de wandeling.

Wandeling Assebroekse Meersen.

Deze wandelroute van bijna 7 kilometer neemt je mee door de Assebroekse Meersen, een beschermd gebied van 420 hectare op de grens van Oostkamp en Beernem. De wandeling start aan de parochiekerk van Ver-assebroek, de Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk. De tocht neemt je door rustige wegjes naar de Chartreuzen, een complex van laaggelegen vochtige weiden en hooilanden die omzoomd zijn door rijen populieren en knotwilgen. Vervolgens trek je het bos in en wandel je ook langs de oude spoorwegbedding. De route is goed aangeduid met zeshoekige bordjes.

Assebroekse Meersen.

Voor de wandeling kun je het best laarzen of stevige wandelschoenen aantrekken, want het grootste deel van de dreven is onverhard. We starten de wandeling in Ver-Assebroek. We volgen de
oude bedding van de stoomtram Assebroek-Knesselare tot waar het Sint-Trudoledeken naar het zuiden afbuigt. Hier slaan we rechtsaf en steken het Sint-Trudoledeken over. We volgen deze dreef tot waar de Hoofdsloot een scherpe bocht maakt. Ook de Van Praetbeek mondt hier uit. Op
deze plaats werd de Hoofdsloot door het polderbestuur in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Houtland in 2006 opnieuw ingericht met een vooroever en vispaaiplaats. Hier nemen we de eerste dreef rechts. Die komt uit op de Koeiendreef. De eerstvolgende dreef (Koeiendreef) slaan we opnieuw rechts in. Zo komen we opnieuw op het kerkplein van VerAssebroek.
Wie liever een langere wandeling wenst te maken, neemt de Koeiendreef naar links tot aan de vrij drukke
Beverhoutstraat. Hier gaat het heel even naar rechts, om een 70-tal wandelstappen verder links de onverharde weg in te slaan van het ‘meersen wandelpad’ van 6,8 km. Ook dit wandelpad eindigt aan het kerkplein van Ver-Assebroek.