Zeven Torentjes Assebroek.
2022.

De Kinderboerderij De Zeven Torentjes is een historisch waardevolle hoeve met indrukwekkende schuren, stallen en vermaarde 17de-eeuwse duiventoren.

Zeven Torentjes Assebroek.

De Kinderboerderij De Zeven Torentjes is een historisch waardevolle hoeve met indrukwekkende schuren, stallen en vermaarde 17de-eeuwse duiventoren. Je vindt er heel wat neerhofdieren, van kip tot koe, waar je zo bij kunt.  De grote moestuin, kruidentuin en bijenhoekje prikkelen al je zintuigen.

7 Torentjes Assebroek.

Voormalige hoeve “De Zeven Torentjes”, heden in gebruik als kinderboerderij. In oorsprong ” ’s Heer Boudewijnsburg” een belangrijk leen op Assebroek en afhankelijk van de Burg van Brugge.

Aanvankelijk is het domein een vrij erfgoed met de naam Ter Leyen. Boudin of Boudewijn de Vos, schepen en stadsthesaurier van de stad Brugge, verwerft het goed in de tweede helft van de 14de eeuw. In 1372 wordt het vrij goed een leen van de graaf en krijgt het vanaf nu de naam van de eigenaar, “’s Heer Boudewijnsburg”. Het omwalde domein is dan 38 ha groot en heeft 40 achterlenen waarover het een lage rechtspraak heeft. Tijdens het conflict, op het eind van de 15de eeuw, tussen de Bruggelingen en Maximiliaan van Oostenrijk wordt het domein verwoest. Het leengoed wordt achtereenvolgens eigendom van de familie Van der Steene en tussen 1515-1666 van de Bourgondische familie Le Gros. In de 16de eeuw is er sprake van een neerhof dat wordt uitgebaat door een landbouwer, de heer verblijft hier enkel in de zomer.

Zeven Torentjes Assebroek.

Openingsuren cafetaria

Kinderboerderij De Zeven Torentjes
Canadaring 41
8310 Brugge
050 35 40 43
kinderboerderij@brugge.be  

Het domein is vrij en gratis toegankelijk en is elke dag open van 9u tot zonsondergang.
Reserveren voor een vrij bezoek is NIET nodig.  Ook het speelplein is open.

Sedert 23 oktober 2022 bestaat de Kinderboerderij De Zeven Torentjes 50 jaar.