Archief.

Nog geen Archief aanwezig op deze pagina, sorry!

Op termijn kan je hier de nodige informatie kan terugvinden over oudere en of reeds verlopen activiteiten van de Walraetstraat. Activiteiten, die niet meer zo actueel zijn, zullen hier ook worden verzameld. Zij kunnen dan ook nog kunnen bekeken worden.

Wat is archief?

Een archief is de bewaarplaats van belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in documentvorm alsook de verzameling van documenten die voor een bepaald doel vervaardigd zijn. Deze bewaarplaats kan bestaan uit documenten, in de vorm van agenda’snotulen, dossiers, brieven en akten. Verder kunnen ook kaarten foto’s films , video’s en digitale bestanden gearchiveerd worden.

Naast aanduiding van de bewaarplaats kan het begrip archief worden gebruikt ter aanduiding van het totaal aantal documenten dat is gemaakt of ontvangen door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken onderscheiden zich van andere vormen van documentaire informatie doordat zij zijn ontstaan als direct gevolg van het taakgericht functioneren van een instelling, persoon of groep personen. Dit in tegenstelling tot een bibliotheek.

Wat is de archiefwetenschap?

Archiefwetenschap of archivistiek is de studie van het vastleggen van doelgericht verzamelde menselijke kennis. Praktisch uitgewerkt heet het vak archivistiek en de bijbehorende beroepen archivaris, archiefmedewerker en documentaire informatiespecialist. We onderscheiden archiefwetenschap van bibliotheekwetenschap, omdat de bibliotheekwetenschap een studie is van het logisch ordenen en documenteren van de menselijke kennis.

afbeelding van archief.
Nog geen archief, een sorry afbeelding van een beer;