Heilig Bloedprocessie.
9 mei 2024.

Brugges schoonste dag, beter bekend als de Heilig-Bloedprocessie, is een traditie die al eeuwen gekend is.

Heilig Bloedprocessie Brugge.

Elk jaar trekt op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart de Heilig Bloedprocessie door de historische binnenstad van Brugge. De Heilig Bloedprocessie is ontstaan in 1304 als uitdrukking van dankbaarheid en geloof.

De processie.

Het overheersende thema is de herinnering aan het lijden van Jezus Christus. De Bijbelse verhalen vormen de basis van de processie. Thematisch is de Heilig Bloedprocessie opgesplitst in vier delen. De evocatie begint met het Oude Testament, van de Schepping tot de Profeten. Vervolgens komt het Nieuwe Testament aan bod, van de geboorte in Bethlehem tot Pinksteren. Het derde deel verhaalt hoe de relikwie van het Heilig Bloed in Brugge terechtkwam. In het laatste deel begeleiden de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed het schrijn waarin de kostbare relikwie is opgeborgen.

De oorsprong.

Dankzij enkele oude documenten weten we dar de reliek al rond 1250 het belangrijkste religieuze symbool van de stad Brugge was. Brugse burgers die van misdrijven werden beticht wilden hun onschuld bewijzen door een plechtige eed te zweren op het Heilig Bloed samen met door hen opgeroepen getuigen. In 1297 toen Brugge zich overgaf aan de Franse koning moest die eerst plechtig beloven dat hij de reliek van het Heilig bloed steeds in de Sint-Basiliuskerk zou laten. In 1304 werd het Heilig bloed voor het eerst in een plechtige stoet rond de stad gedragen, op initiatief van het stadsbestuur. In 1310, weer op initiatief van het stadsbestuur gaf Pauw Clemens V officieel zijn goedkeuring aan de verering van het Heilig Bloed te Brugge.

Een kleine eeuw later schreef een weinig betrouwbare kroniekschrijven dat de reliek rond 1150 door graaf Diederik van de Elzas, na de Tweede Kruistocht vanuit Jerusalem naar Brugge is gebracht. Dit verhaal is nog steeds heel populair in en buiten Brugge. Kunstenaars werden hierdoor geïnspireerd, vrome schrijvers en geschiedkundigen penden het verhaal over. Maar in 1964 heeft een geleerde pater uit Zevenkerken de werkelijkheid aan het licht gebracht: de reliek is afkomstig uit Constantinopel ( nu Istanbul – Turkije). Ze is hier terechtgekomen in het begin van de 13de eeuw; na de vierde kruistocht. Die eindigde in 1203, niet in het Heilig Land, maar in Constantinopel. De keizers van Constantinopel waren trots op hun kostbare relieken; waaronder die van het Heilig Bloed. Na de verovering en de plundering van Constantinopel door de kruisvaarders kwamen veel van deze relieken in West-Europa terecht, onder andere in Brugge.

Deelnemers.

Ruim 1700 deelnemers zingen, musiceren, dansen en acteren. De stijl van de processie herinnert aan de Bourgondische tijd waarin gilden, ambachten, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking van de taferelen.

De Romeinen.

Zelfs al is de processie nog niet begonnen. De Romeinen bewaken reeds de grot. Plichtsbewuste soldaten die Romeinen.

De Romeinen aan de grot.

Deelnemers Walraetstraat.

Heilige Bloedprocessie.
Hans in 2022
Heilige Bloedprocessie.
Philip in 2022
Philip & Hans in 2024.

UNESCO werelderfgoed.

De Heilig Bloedprocessie staat op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO werelderfgoed).

Donderdag 9 mei 2024.

De Heilig Bloedprocessie gaat opnieuw uit op  Donderdag 9 mei 2024– start om 14.30 uur (Dijver). De doortocht op elk punt van de route duurt ongeveer 90 minuten.

Parcours.

In 2024 bewandelt de Heilig Bloedprocessie het volgende parcours: Dijver – Gruuthusestraat – Guido Gezelleplein – Mariastraat – Simon Stevinplein – Steenstraat – Zuidzandstraat – ’t Zand – Hauwerstraat – Maagdenstraat – Smedenstraat – ’t Zand – Noordzandstraat – Geldmuntstraat – Markt. 

Fotogalerij.

Heilig Bloedprocessie.

Enkele sfeerfoto’s van vorige edities in de afgelopen jaren.

Klik rechts op fotogalerij.