Heilige Bloedprocessie.
18 mei 2023.

Brugges schoonste dag, beter bekend als de Heilig-Bloedprocessie, is een traditie die al eeuwen gekend is.

Heilige Bloedprocessie Brugge.

Elk jaar trekt op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart de Heilig Bloedprocessie door de historische binnenstad van Brugge. De Heilig Bloedprocessie is ontstaan in 1304 als uitdrukking van dankbaarheid en geloof.

De processie.

Het overheersende thema is de herinnering aan het lijden van Jezus Christus. De Bijbelse verhalen vormen de basis van de processie. Thematisch is de Heilig Bloedprocessie opgesplitst in vier delen. De evocatie begint met het Oude Testament, van de Schepping tot de Profeten. Vervolgens komt het Nieuwe Testament aan bod, van de geboorte in Bethlehem tot Pinksteren. Het derde deel verhaalt hoe de relikwie van het Heilig Bloed in Brugge terechtkwam. In het laatste deel begeleiden de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed het schrijn waarin de kostbare relikwie is opgeborgen.

Deelnemers.

Ruim 1700 deelnemers zingen, musiceren, dansen en acteren. De stijl van de processie herinnert aan de Bourgondische tijd waarin gilden, ambachten, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking van de taferelen.

De Romeinen.

Zelfs al is de processie nog niet begonnen. De Romeinen bewaken reeds de grot. Plichtsbewuste soldaten die Romeinen.

De Romeinen aan de grot.

Deelnemers Walraetstraat.

Heilige Bloedprocessie.
Hans in 2022
Heilige Bloedprocessie.
Philip in 2022

UNESCO werelderfgoed.

De Heilig Bloedprocessie staat op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO werelderfgoed).

Donderdag 18 mei 2023.

De Heilig Bloedprocessie gaat opnieuw uit op  Donderdag 18 mei 2023 – start om 14.30 uur (Dijver). De doortocht op elk punt van de route duurt ongeveer 90 minuten.

Parcours.

In 2023 bewandelt de Heilig Bloedprocessie het volgende parcours: Dijver – Gruuthusestraat – Guido Gezelleplein – Mariastraat – Simon Stevinplein – Steenstraat – Zuidzandstraat – ’t Zand – Hauwerstraat – Maagdenstraat – Smedenstraat – ’t Zand – Noordzandstraat – Geldmuntstraat – Markt. Heilig Bloedprocessie gaat opnieuw uit op  Donderdag 18 mei 2023 – start om 14.30 uur (Dijver). De doortocht op elk punt van de route duurt ongeveer 90 minuten.

Fotogalerij.

Heilige Bloedprocessie.

Enkele sfeerfoto’s van vorige edities in de afgelopen jaren.

Klik rechts op fotogalerij.