Het Beurtelings Parkeren.
2023.

Het Beurtelings parkeren is nog steeds van kracht in de Walraetstraat te Assebroek.

Het Beurtelings parkeren is nog steeds van kracht in de Walraetstraat te Assebroek.

Voor een veilige straat vraagt het buurtcomité de bewoners om dit steeds te respecteren.

Het parkeren op de rijbaan is dan slechts toegelaten van de 1ste tot de 15de van de maand, langs de kant van de gebouwen met onpare nummers. Van de 16de tot het einde van de maand, langs de kant van de gebouwen met pare nummers.

Wanneer er langs één kant van de rijbaan geen huisnummering is, staat zulks gelijk met een onpare nummering indien de gebouwen langs de andere kant pare nummers hebben, en met een pare nummering indien de gebouwen langs de andere kant onpare nummers hebben.

Voor een veilige straat vraagt het buurtcomité de bewoners om dit steeds te respecteren.

Parkeren van 1ste tot 15de

Parkeerverbod van 1ste tot 15de van de maand: · Parkeerverbod langs deze kant van de rijbaan van de 1ste tot de 15de van de maand. · Het parkeerverbod geldt niet voor de bermen.  Het veranderen moet gebeuren de laatste dag van elke periode tussen 19.30 uur en 20.00 uur.  

Parkeren van 16de tot 31de

Parkeerverbod van 16ste tot 31de van de maand: · Parkeerverbod langs deze kant van de rijbaan van de 16ste tot de 31de van de maand. · Het parkeerverbod geldt niet voor de bermen. · Het veranderen moet gebeuren de laatste dag van elke maand tussen 19.30 uur en 20.00 uur.  

Het wisselen van kant.

Het veranderen moet gebeuren de laatste dag van de periode en elke maand tussen 19.30 uur en 20.00 uur.  

Het wisselen van kant!

Waarom?

De reden waarom er in het verkeersreglement een korte periode van veranderen is voorzien, tussen tussen 19.30 uur en 20.00 uur is om de verkeershinder tot een minimum te beperken en verder de veiligheid in de straat te garanderen. Daarom kan er kort van kant gewisseld worden.

Gelieve deze tijdstippen dan ook te respecteren. Het bevordert de veiligheid in de straat. Het beperkt het risico op schade aan de andere geparkeerde voertuigen tijdens de maandelijkse wissel.

Het buurtcomité Walraetstraat.