Jan Breydel & Pieter de Coninck.
2022.

Jan Breydel (ca. 1275 - na 1339), oorspronkelijk Breidel, was een 14de-eeuwse Vlaamse vleeshouwer en verzetsstrijder uit Brugge. Pieter de Coninck (Brugge, tussen 1250 en 1260 - aldaar, 1332 of 1333) was een Brugs wever die bekend was om zijn welsprekendheid.

Jan Breydel & Pieter de Coninck

Guldensporenslag.

De Guldensporenslag of de Slag bij Kortrijk is een veldslag die plaatsvond op 11 juli 1302  te Kortrijk. De slag was het gevolg van de Vlaamse opstand, een conflict tussen het graafschap Vlaanderen en het  Franse koninkrijk.

De slag was in militair opzicht opmerkelijk, omdat een leger bestaande uit ambachtslieden een ridderleger versloeg. Vandaag wordt de Guldensporenslag herdacht bij de Vlaamse feestdag.

11 juli 1302.

Jan Breydel 
Jan Breydel 
Jan Breydel 

Brugse Helden.

Jan Breydel (ca. 1275 – na 1339), oorspronkelijk Breidel, was een 14de-eeuwse Vlaamse vleeshouwer en verzetsstrijder uit Brugge. Pieter de Coninck (Brugge, tussen 1250 en 1260 – aldaar, 1332 of 1333) was een Brugs wever die bekend was om zijn welsprekendheid. Beiden stonden samen aan de basis van de Vlaamse opstand die leidde tot de Guldensporenslag. 

Standbeeld.

Jan Breydel

Het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninc werd in 1887 opgericht op de Markt. De figuren werden ontworpen door beeldhouwer P. De Vigne, de sokkel door L. Delacenserie. Bemerk op de achtergrond de zeventiende-eeuwse gevels van de cafés Royal, Trappistenbrau, Café des Arts en La Civière d’Or. Tegen de gevel van deze laatste staan lange ladders. Rechts van het standbeeld zien we een typisch Brugse lantaarnpaal. Aan de voet van het standbeeld zitten vijf jongens, gekleed volgens de mode van de tijd.