Sint-Katarinawijk.
2022.

De Sint-Katarina parochie tussen 1270 en heden. De Walraetstraat maakt daar deel van uit.

Een eerste parochie.

In 1270 was er een kerk voor de toenmalige Sint-Katarina parochie. De kerk was gelegen op de hoek van de huidige Vestingstraat en Edward de Denestraat.

De kerk werd gesloopt in 1382, door een conflict met de Gentenaren. Een herbouw gebeurde rond 1400 op ongeveer dezelfde plaats en met hetzelfde plan.

In 1578 werd de kerk opnieuw gesloopt. Met alle andere grote gebouwen buiten de stadsmuren gebeurde hetzelfde, dit om strategische redenen tijdens de godsdienstoorlogen. Tot het begin van de 19e eeuw, bleef de parochie bestaan. Er was geen vaste kerk.

Heroprichting.

Er was nood aan een nieuwe kerk in 1910. De Sint-Katarinaparochie werd opnieuw opgericht. Om een nieuwe kerk te bouwen schrijft men een wedstrijd uit voor architecten. We spreken februari 1912.

De besprekingen voor de bouw van de nieuwe kerk verliepen uiterst moeizaam met knelpunten rond plaats, subsidies, gemeenteraden, kerkfabriek.

De jury weerhield het project van ingenieur-architect Alfons Van Coillie uit Roeselare. In augustus 1913 werden de plannen goedgekeurd in de gemeenteraad. In juli 1914 stemde de provincieraad, een toelage goed. De totale onkosten betrof 136.593 BEF. Een toelage van 1/5 werd goedgekeurd.

Sint-Katarina

“de grote martelares” van Alexandrië.

Op 24/07/1932 wordt Cyriel Deschoolmeester de vierde pastoor van de parochie. Hij was pastoor van 1932 tot 1934. Er was er nog steeds geen kerk, /geen pastorie of onder pastorie. Hij en onderpastoor Jozef Maes (1923-1943) maakten nieuw werk van de bestaande bouwplannen. Alles werd herbekeken. Op 31 december 1932 werden de notariële akten ondertekend. De bouwterreinen van kerk, pastorie en onder pastorie waren geregeld. Bovendien had de Ingenieur-architect Van Coillie ook zijn vergeelde plannen bijgewerkt.

De openbare aanbesteding kon plaats vinden, in de parochiezaal op 17-07-1993. Een eerste spadesteek gebeurde op 25 augustus 1933. Op 17 februari 1934 werd de meitak op de kap geplaatst.

De klokken.

Op 12 mei 1935 kwam uit het Luxemburgse Tellin de grote Sint-Katarinaklok (900 kg) toe. Mgr. H. Lamiroy zegende de nieuwe kerk en de 3 altaren in op woensdag 16 mei 1934. Pastoor Deschoolmeester schreef in zijn dagboek: “Deo gratias“. In 1960 kreeg de kerk, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de parochie, haar tweede en derde klok. Het zijn de Mariaklok die weegt 1050 kg en de Sint-Annaklok die weegt 450 kg.

Het orgel werd ingezegend op 23 december 1934.